Avlsrestriktioner og avlsanbefalinger

AVLSRESTRIKTIONER  

Gældende pr. 16. maj 2012

Dogue de bordeaux:

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)  

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK. Hunde med status 3 må ikke anvendes i avl.

AVLSANBEFALINGER:

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Dogue de Bordeaux Klubs og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

Begge forældredyr skal før parring have en HD status A, B eller C registreret i DKK

Begge forældredyr skal før parring have en AD status 0, 1 eller 2 registreret i DKK

Begge forældre skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good.

INTERNE ETISKE ANBEFALINGER

Dkk's etiske anbefalinger kan læses her.

Ud over DKK's etiske anbefalinger har Dansk Dogue de Bordeaux Klub udarbejdet yderligere følgende anbefalinger

Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk & mentalt er egnet til avl.

Det anbefales at man ved brug af avlsdyr får dem SAS scannet som minimum i hvalpestadiet. Det anbefales at ved brug af dansk ejet, at begge avlsdyr er SAS scannet, & det anbefales at man ikke bruger hunde til avl, hvis SAS status er 3.0 eller højere.

En tæve bør ikke indgå i avlen før den er fuldt udviklet. Den bør minimum være 20 mdr.

En tæve bør maksimalt ikke have mere end 4 – 5 kuld i sin levetid.

Hunde med arvelige defekter bør ikke anvendes i avl.  Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, bør naturligvis ikke gentages.

Hunde med hudproblemer bør ikke anvendes til avl.

Matadoravl, hvor enkelte hunde dominerer avlen inden for racen, bør undgås.

Gentagelses parring med samme han & tæve bør undgås inden for en periode på 2 år.

Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, bør denne sikre hvalpene en fysisk & mentalt god opvækst, herunder en god prægning.

Opdrætter bør give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene & om racens egenskaber & behov.

Både opdrætter & hanhunde ejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde & der ud fra løbende vurdere deres avlsdyr.