RAS - Rase Avls Strategi
Den svenske kennelklub bad sine specialklubber om at hver især lave en RAS på deres race.
Det var også et ønske fra Dansk Kennel Klub om også at få det i Danmark. Men istedet for at bede specialklubberne om at lave en RAS, som jo findes på alle racer i Sverige allerede, valgte DKK at bede specialklubberne om at kommentere på den svenske RAS i forhold til de danske hunde.
Alle specialklubber blev i juni 2009 bedt om at udfylde et besvarelsesskema som en arbejdsgruppe i DKK har udfærdiget. Dette skema gik ud på at tage stilling
til sin races sundhedsmæssige status, ud fra de problematikker der er nævnt i den svenske RAS.

Denne besvarelse blev lavet af sundhedsudvalget i august 2009, og indsendt til DKK i september 2009. Dernæst skulle vi afvente DKK, som ville melde ud hvad
der skulle ske med disse besvarelser.
Arbejdsgruppen har stadig ikke fundet ud af hvad og hvordan de skal behandle og offentliggøre disse besvarelser, men ved deres seneste møde i september 2010, blev det vedtaget at de enkelte klubber godt må offentliggøre deres besvarelse.
Grunden til at de ikke ved hvad de skal gøre endnu, er blandt andet fordi mange klubber ikke har ønsket at offentliggøre deres besvarelse. Men Sundhedsudvalget har i samråd med bestyrelsen besluttet at denne besvarelse for Dogue de Bordeaux skal offentliggøres.

Så den kan læses her.