Retningslinjer i forbindelse med henvendelser til klubben.

Ved alle henvendelser til klubben, er det i udgangspunktet alene bestyrelsen der kan udtale sig på klubbens vegne.

Allervigtigst er det at få en tidsfrist at reagere indenfor, - så der ikke er pres på situationen.

I særlige situationer af kritisk karakter, - vil rækkefølgen altid være :

  1. formand
  2. næstformand
  3. sekretær
  4. kasserer
  5. Menige bestyrelsesmedlemmer

Alle i bestyrelsen skal til enhver tid være opmærksom på rækkeviden af udtalelser på klubbens vegne, - og bør i øvrigt ikke blande personlige udtalelser sammen med udtalelser vedr. klubben. Det kan derfor være en god leveregel at forsøge at sende en henvendelse opad i bestyrelsen om muligt.

I særlige kritiske situationer, bør der IKKE fremkomme udtalelser forinden bestyrelsen har haft mulighed for at drøfte situationen. Hvis der skal ske udtalelser på klubbens vegne bør det ALENE være formanden der udtalelser i disse situationer. I formandens fravær er det næstformanden.

Alle i bestyrelsen er underlagt tavshedspligt om drøftelser der sker i bestyrelsen i disse forbindelser. Krænkelser af tavshedspligten vil blive indbragt for DKK, såfremt bestyrelsen kan opnå flertal herfor.