Retninglinjer for gratis annoncering på klubbens hjemmeside.

Overordnet krav i forbindelse med annoncer vedr. hvalpekuld, avlshanner og kennelmærke: 

• Mindst 12 måneders medlemskab af DDDBDK. 

• Al betaling for annoncering er ophævet fra og med 1.1.2015

Ved annoncering af hvalpekuld skal angives nedenstående oplysninger: 

• HD status på forældre-dyrene (Officiel DKK status), Ikke differentieret status.

• AD status på forældre-dyrene (Officiel DKK status), Ikke differentieret status.

• Eventuelle titler på forældre-dyrene. Her kan anvendes officielle DKK titler, samt klubbens 

egne tiltler/års-kåringer. BIR, BIM og andre tilsvarende kan ikke anvendes. Udenlandske 

officielle titler kan og anvendes.

• Er der givet dispensation fra DKK, skal det tilføjes.

• Ved optagelse af hvalpekuld på klubbens hjemmeside stilles der krav til ejeren om at man 

skal opgive hvalpekøberes navn og adresse, - således at vi kan give dem gratis medlemskab 

på minimum 1⁄2 år og maximalt 1 år (de vil modtage opkrævning ved hovedforfald). 

Opfylder man ikke kravet, - vil der ikke kunne annonceres fremadrettet. 

Ved annoncering af avlshanner skal angives nedenstående oplysninger: 

• HD status (Officiel DKK status), Ikke differentieret status.

• AD status på forældre-dyrene (Officiel DKK status), Ikke differentieret status.

• Eventuelle andre officielle sundheds resultater (SAS, hjerte for udenlandske ), HFH-B, 

Mentalbeskrivelse, TAN, Patella lux osv). ”Officielle” i denne forbindelse er minimum at 

der foreligger dokumentation fra dyrlæge el.lign. 

• Eventuelle titler på forældre-dyrene. Her kan anvendes officielle DKK titler, samt klubbens 

egne tiltler/års-kåringer. BIR, BIM og andre tilsvarende kan ikke anvendes. Udenlandske 

officielle titler kan ligeledes anvendes.

Ved annoncering af kennelmærke: 

• Det er et krav at hundeholderuddannelsen er gennemført

• Det er et krav at man er medlem af DKK 

• Det er et krav at man har et DKK/FCI godkendt kennelmærke, som giver ret til at anvende 

kennelnavnet.   

• Der er ikke krav til at der er et visuelt banner. Kennelnavn i tekst er OK.

• Der må gerne være henvisning til kennel-hjemmeside i form af link. 

• Der må gerne stå anført landsdel

• Der må gerne stå anført kontaktperson og telefonnummer

• Der kan ikke anføres yderligere oplysninger.

• Der er ingen krav til aktivitet i kennelen. Det vil sige at man godt kan annoncere sit 

kennelmærke selvom man ikke har haft kuld igennem flere år. Man kan også godt 

annoncere under kennelmærke når man har avlshanner - det er også opdræt.

• De opdrættere der har fået oprettet kennelnavn inden de nye regler om opdrætteruddannelse, 

kan fortsat annoncere.